Skip to main content


Medical School

Αντικείμενο - Σκοπός

Η σημασία της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας για την ανάπτυξη του ανθρώπου έχει αναγνωριστεί την τελευταία τριακονταετία στα πλαίσια των επιστημών της παιδοψυχιατρικής, της παιδοψυχολογίας και της παιδαγωγικής. Η ψυχολογική και παιδοψυχιατρική προσέγγιση της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας αποτελούν σήμερα έναν διεθνώς αναγνωρισμένο, αυτόνομο επιστημονικό κλάδο με μεγάλη ανάπτυξη. Στην Ελλάδα δεν προσφέρεται σε κανένα τμήμα ιατρικής και ψυχολογίας κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εστιασμένο στην ψυχοπαθολογία κα την παιδοψυχιατρική της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας. Επιπλέον με την πιλοτική λειτουργία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο «Εισαγωγή στην παιδοψυχιατρική της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας» διαπιστώθηκαν οι μεγάλες ανάγκες επιμόρφωσης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στον τομέα αυτόν καθώς και η μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή φοιτητών, ειδικευομένων και επαγγελματιών. Η εκπαιδευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ. έχει στόχο την απονομή ενός μεταπτυχιακού τίτλου, ο οποίος θα παρέχει σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας επιστημονική, θεωρητική και κλινική επάρκεια σε θέματα της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ): στην «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της Νηπιακής Ηλικίας»

Kατηγορίες εισακτέων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Βρεφονηπιοκόμων και Νοσηλευτικής.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 25 άτομα κατ΄έτος. Ο μέγιστος αριθμός υποτρόφων ορίζεται στους 4 κατ΄ έτος

Προσωπικό

Στην λειτουργία του ΠΜΣ συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής και Ψυχολογίας , καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ιδρύματος και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και άλλες κατηγορίες διδασκόντων όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008

Υλικοτεχνική υποδομή

Για όλες τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ διατίθεται η υλικοτεχνική υποδομή των Σχολών Τμημάτων που συμμετέχουν σε αυτό (αίθουσες, βιβλιοθήκες, νησίδες Η/Υ κ.λπ.).

Χρονική διάρκεια

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (ΠΜΣ) διαρκεί 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της Νηπιακής Ηλικίας»

Το Πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων

1. Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια καθορίζονται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτά θα εξειδικεύονται με την απόφαση της ΣΕΜΣ κατ' έτος
2. Τον Ιούνιο κάθε έτους η ΣΕΜΣ αναθέτει σε μέλη ΔΕΠ, σε συμφωνία με δήλωσή τους, τα μαθήματα που εκείνα θα διδάξουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

Διοίκηση του ΔΠΜΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) που απαρτίζεται από έξι (6) μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, και προεδρεύεται από τον Διευθυντή. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται από την ΓΣΕΣ. Η ΣΕΜΣ προεδρεύεται από τον Διευθυντή. Ο Διευθυντής εκλέγεται από την ΓΣΕΣ του Τμήματος. Η εκλογή της ΣΕΜΣ και του Διευθυντή γίνεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους για θητεία δύο ετών που μπορεί να ανανεώνεται ακόμη μία συνεχή φορά.
2. Η ΣΕΜΣ ασκεί τις αρμοδιότητες του Ν. 3685/2008, ιδίως δε:
α) Καθορίζει τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο ΠΜΣ.
β) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο ΠΜΣ.
γ) Ορίζει τους επιβλέποντες και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών με πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή.
δ) Ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών.
ε) Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα.
στ) Αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων στο ΠΜΣ Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και σε επισκέπτες-καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες.
3. Η ΣΕΜΣ ασκεί τις αρμοδιότητες του ά. 2 του Ν. 3685/2008, ιδίως δε:
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του ΠΜΣ.
β) Επιβλέπει τις εξετάσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό για την επιλογή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
4. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 3685/2008.

Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣΙ

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΕΔΙΠ, τηλ.: 2310 994627, email : aps@med.auth.gr

Ιατρική Σχολή

Δορυφορική άποψη από το Google. Κλικ για μεγέθυνση.

Οδοί

Πως θα μας βρείτε. Κλικ για χάρτη

Αστικά Λεωφορεία